×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱
ویدئوکنفرانس رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اتاق بازرگانی و صنعت ساراتف روسیه

د

به منظور توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه، اتاق بازرگانی و صنعت استان ساراتوف
روسیه در تاریخ ۰۷/۰۸/۹۹ سمینار آنالین مشترکی را در زمینه همکاری های متقابل تجار و بازرگانان ایران و
روسیه و همچنین توسعه تجارت در شرایط کنونی پاندمی کروناویروس تشکیل داد. در این ویدئوکنفرانس که
مدیران اتاق بازرگانی ساراتف، آقای تیزهوش تابان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران روسیه، آقای رستم
ژیگانشین رییس نمایندگی بازرگانی روسیه در ایران و تعدادی از فعاالن اقتصادی دو کشور حضور داشتند،
مسایل مربوط به نقل و انتقاالت پولی در شرایط تحریم، ضمانت های بانکی، صادرات و واردات محصوالت
کشاورزی و تأسیس مرکز تجاری ایران در ساراتف توسط طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این ارتباط تصویری ، طرف روسی اعالم کرد که انتقال پول از طریق بانکهای کشور ثالث مثل
کشورهای عربی و یا ترکیه دشوار بوده و دارای هزینه های اضافی است. آقای تیزهوش تابان اظهار داشتند که
تجار روسی می توانند از خدمات میربیزنس بانک که در مسکو فعالیت دارد و همچنین در آستراخان نیز شعبه
دارد برای انتقال پول استفاده نمایند. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه توضیح دادند که جمهوری
اسلامی ایران در نظر دارد پروژه بزرگی تحت عنوان » طرح مویرگی ایجاد مراکز عمده فروشی کالاهای ایرانی
در ۱۲ استان روسیه « را اجرا نماید. ساراتف یکی از مناطق روسیه است که این طرح در آن اجرا خواهد شد.
ایشان اضافه نمودند که » اجالس شورای بین المللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی و صنعت کشورهای
منطقه دریای خزر « ) ICBC ) هرساله به تناوب در یکی از شهرهای ایران یا روسیه برگزار می گردد. اجالس این
شورا ۲ بار تاکنون در ساراتف برگزار شده است. با توجه به ادامه شرایط پاندمی کروناویروس، پیشنهاد
می گردد اجالس بعدی آن به شکل ویدئوکنفرانس برگزار گردد.
در ادامه، تعدادی از رؤسای شرکت های روسی به تشریح فعالیت دستگاه متبوع پرداختند و تمایل به
صادرات انواع غلات به ایران داشتند. آنها مشکلات مربوط به تجارت با ایران را مطرح نمودند. عمده ترین
مشکلات آنها بیشتر مربوط به نقل و انتقال پول با ایران بود.

در پایان، آقای آلکسی گولوواچف معاون اتاق بازرگانی ساراتف پیشنهاد نمودند برای پیگیری و پیشبرد
موضوعات مطرح شده » کارگروه مشترک دایمی « تشکیل گردد . به اعتقاد ایشان تشکیل این کارگروه باعث
می گردد مسایل در سطح باالتر و بطور جدی تر پیگیری شود.

برچسب ها : ,
-----
----------------