×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳

 به گزارش رویداد جدید به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، به موجب ماده (۹۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران، موسسات اعتباری موظف شده‌اند در روابط کارگزاری برون مرزی، ارزیابی مناسبی ﺍﺯ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ خود ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ و ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ انجام دهند.
بر اساس این دستورالعمل، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﻣﮑﻠﻒ هستند برای شناسایی ماهیت فعالیت بانک درخواست کننده روابط کارگزاری، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ را ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺗﻌﺎﻣﻞﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
بر اساس این گزارش، «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ« بر طبق، ﺗﺒﺼﺮﻩ )١( ﻣﺎﺩﻩ (۲۹) ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران تدوین شده و ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۰۵/۱۰/۱۴۰۰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗاﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ و از این پس دستورالمل های پیشین قابل استناد نخواهد بود.