×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳
گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت بیمه البرز تمدید شد

وی ادامه داد: ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺍﺯ ﻣﻤﯿﺰﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ Intercert TUV ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ  ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼISO1004 ﻭ ۱۰۰۲ ISO ﻭ ISO9001 شد که ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ بیمه البرز است

وی تاکید کرد: ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ بیمه البرز ﺑﺎﺷﯿﻢ.

برچسب ها :

-----
----------------